Meteen naar de inhoud

Techniek is overal!

Ons doel: werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o.

Sterk Techniek Onderwijs is een landelijk initiatief van het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT).  Vanuit dit landelijke programma wordt er in regio’s gewerkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o. richt zich daarbij primair op leerlingen van de scholen in de gemeenten Apeldoorn en Epe en de bedrijven in het woongebied van deze leerlingen.

Onze activiteiten

Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij onze activiteiten onderverdeeld in vijf projecten met elk hun eigen doelgroepen en doelen.

Project 1

Techniek is overal. Bevorderen instroom en doorstroom naar techniekonderwijs.

Project 2

Verbinding onderwijs en techniekpraktijk versterken.

Project 3

Van PrO/VSO tot prof

Project 4

Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe leerroutes VMBO

Project 5

Professionalisering docenten gericht op contextrijk onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven en MBO

Bekijk de video van de aftrap van Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o.

Video afspelen

Wij vormen met elkaar Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o.:

En bedrijven regio Apeldoorn e.o. van Barneveld tot Rijssen