Ga naar de inhoud

Project 5

Professionalisering docenten gericht op contextrijk onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven en MBO

Projectleider Vincent Seubring

Vincent Seubring is projectleider van het project: “Professionalisering docenten gericht op contextrijk onderwijs” bij Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn en senior docent bouwkunde bij Aventus.

Docenten worden de vernieuwende bruggenbouwers tussen VMBO, MBO en het bedrijfsleven.

Doelgroep

Docenten VMBO
 

Gericht op

Versterken samen werken, samen leren met MBO en het bedrijfsleven.
 

Doelstellingen

De docenten beroepsgerichte vakken van VMBO, klas 3 en 4, verbreden hun blik op techniek en technologie, zodanig dat ze invulling kunnen geven aan vernieuwend en contextrijk onderwijs dat de leerlingen helpt om uit het traditionele denken over techniek te stappen. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven worden nieuwe, relevante ontwikkelingen geïdentificeerd en vertaald naar de onderwijs-praktijk. 
 
De docenten beroepsgerichte vakken in VMBO, klas 3 en 4, hebben inzicht in de verwachtingen en eisen van het MBO vervolgonderwijs, passen hun onderwijspraktijk daarop aan en stemmen nieuwe ontwikkelingen af met de collega’s in het MBO.
 
 

Activiteiten

  1. Projectuitvoering.
  2. VMBO – MBO docenten uitwisseling.
  3. Docentenstages en bedrijfsbezoeken regionale bedrijven.
 

Beoogde resultaten

  • Profielbeschrijving van de toekomstbestendige docent beroepsgerichte vakken die vernieuwend en contextrijk onderwijs ontwikkelt en integreert in het aanbod.
  • 20 techniek docenten VMBO en 20 techniek docenten MBO hebben inzicht in elkaars onderwijs-praktijk en stemmen, door het volgen, ontwikkelen en integreren van nieuwe technologische ontwikkelingen in de onderwijspraktijk, onderling af.
  • 20 techniek docenten VMBO zijn ambassadeur voor tenminste één technisch bedrijf in de regio.
  • 13 D&P docenten hebben zicht op de technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor de keuzevakken techniek en vertalen dit in het D&P-profiel dat wordt aangeboden.
  • 10 docenten overige beroepsgerichte vakken, klas 3 en 4, hebben zicht op de technologische ontwikkelingen die relevant zijn binnen hun vakgebied en vertalen dit naar lesaanbod met be-hulp van de techniekcollega’s.