Meteen naar de inhoud

Project 1: Techniek is overal. Bevorderen instroom en doorstroom naar techniek onderwijs

De opdracht van project 1 is om leerlingen structureel en in een doorlopende leerlijn kennis te laten maken met techniek als onderdeel van hun omgeving. We willen ervoor zorgen dat leerlingen al in het primair onderwijs kennismaken met techniek. Blijkt dat ze interesse hebben, dan moeten we leerlingen stimuleren om binnen het vervolgonderwijs een technisch profiel te kiezen of in ieder geval een of meerdere technische keuzevakken aan hun profiel toe te voegen. Het is belangrijk dat leerlingen heel bewust en gefundeerd voor techniek kiezen, zodat we voorkomen dat ze in een later stadium switchen naar een ander profiel.


Meer informatie over project 1