Project 1: Techniek is overal. Bevorderen instroom en doorstroom naar techniek onderwijs

Techniek is overal

Projectleider Carla van der Velden, docent Nederlands en voorzitter van de vakgroepen Nederlands en techniek op het Edison College: “Ik weet dat de vakken Nederlands en techniek misschien niet de meest logische combinatie vormen. Zelf vind ik techniek een prachtig vak en willen we de interesse opwekken voor deze richting, dan moet het techniekonderwijs beter, moderner, leuker en aantrekkelijker worden. Wat dat betreft kan project 1 een mooie bijdrage leveren.”

De opdracht

“De opdracht van project 1 is om leerlingen structureel en in een doorlopende leerlijn kennis te laten maken met techniek als onderdeel van hun omgeving. We willen ervoor zorgen dat leerlingen al in het primair onderwijs kennismaken met techniek. Blijkt dat ze interesse hebben, dan moeten we leerlingen stimuleren om binnen het vervolgonderwijs een technisch profiel te kiezen of in ieder geval een of meerdere technische keuzevakken aan hun profiel toe te voegen. Het is belangrijk dat leerlingen heel bewust en gefundeerd voor techniek kiezen, zodat we voorkomen dat ze in een later stadium switchen naar een ander profiel.

Impact op leerkrachten en docenten

“Ik zie het als een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen PO en het VO, op het gebied van leerlijnen en lesstof. We gaan er samen voor zorgen dat onze leerlingen de mooie kanten van techniek leren ontdekken. Lukt dat, dan heb ik mijn doelen bereikt.”