Ga naar de inhoud

Project: Techniek is overal.

Projectleider Sander Poll 

Sander Poll is projectleider “Techniek is overal” bij Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn. Hij is ook docent LO, dienstverlening & producten bij RSG NO Veluwe.

Techniek is overal: Kennismaking met techniek in het basisonderwijs voor weloverwogen keuzes in technisch vervolgonderwijs.

Wat willen we bereiken

“Project “Techniek is overal” is om leerlingen structureel en in een doorlopende leerlijn kennis te laten maken met techniek als onderdeel van hun omgeving. We zorgen ervoor dat leerlingen al in het basis onderwijs kennismaken met techniek. Als ze interesse hebben, dan stimuleren we  leerlingen om binnen het vervolgonderwijs een technisch profiel te kiezen of een of meerdere technische keuzevakken aan hun profiel toe te voegen. Het is belangrijk dat leerlingen een doordachte en goed onderbouwde keuze maken voor techniek, om te voorkomen dat ze op een later moment overschakelen naar een ander profiel.

 

Impact op leerkrachten en docenten

“Ik zie het als een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen basis onderwijs en het voortgezet onderwijs, op het gebied van leerlijnen en lesstof. We gaan er samen voor zorgen dat onze leerlingen de mooie kanten van techniek leren ontdekken.”