Ga naar de inhoud

Project 3

Van PrO/VSO tot prof.

Projectleider Nienke Baars-Dommerholt

Nienke Baars-Dommerholt is projectleider van het project; “PRO/VSO (praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) tot prof”. Daarnaast werkt ze ook als ondersteuningscoördinator bij UDO vakgericht vmbo in Apeldoorn.


PRO/VSO tot prof: Ontwikkeling van technische leerroutes voor Praktijkonderwijs en VSO in samenwerking met het VMBO

Doelgroep

Leerlingen Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Gericht op

Leren en ervaren.

Doelstellingen

Nieuwe leerroutes ontwikkelen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en het VSO in samenwerking met het VMBO. Deze leerroutes zijn erop gericht de leerlingen in kleine groepen kennis te laten maken met techniek om zo hun technische vaardigheden te verkennen en gezamenlijk te ontdekken welke van deze vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. 

De leerroutes worden afgerond met een getuigschrift of competentieverklaring, waar mogelijk met een VMBO-diploma. Door gericht technische vaardigheden te helpen door ontwikkelen, wordt de kans op inclusie in het arbeidsproces vergroot.

Leerlingen uit het Praktijkonderwijs en VSO kunnen, met hun specifieke mogelijkheden en met behulp van de combinatie werken en leren, gekoppeld aan het VMBO, hun kwaliteiten binnen de techniek ontdekken en de vaardigheden ontwikkelen zodanig dat ze beter worden toe geleid naar werk in de technische sector.

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt vanuit de extra financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld voor VSO-leerlingen.

Activiteiten

  1. Projectuitvoering.
  2. Nieuwe leerroutes van PrO tot prof.
  3. Nieuwe leerroutes van VSO tot prof.
 

Beoogde resultaten

  • Voor meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs is het mogelijk (door te werken in kleine groepen) techniekmodules te volgen op het VMBO, die samen met stagebedrijven zijn opgezet. De instroom van PrO-leerlingen op de arbeidsmarkt in de technische sector wordt hiermee met 50% vergroot.
  • Voor meer leerlingen uit het VSO is het mogelijk (door te werken in kleine groepen) om in symbiose met het VBMO en stagebedrijven een technisch profiel te volgen en zo mogelijk een VMBO-diploma te behalen binnen één van de technische profielen. De uitstroom van gediplomeerde leerlingen uit het VOS naar de arbeidsmarkt in de technische sector via deelcertificering wordt hiermee met 30% verhoogd.
  • Procesbeschrijving voor het ontwikkelen van techniekmodules ten behoeve van PRO-leerlingen, inclusief de benodigde randvoorwaarden om deze leerlingen succesvol naar de competentieverklaring of VMBO-diploma te leiden.
  • Procesbeschrijving voor het ontwikkelen van diploma-gerichte routes voor VSO-leerlingen.