Ga naar de inhoud
Wanneer:
Tijd:
Locatie:
Voor wie:

12 oktober 2021
van 13.00 tot 20.00 uur
NewTechPark, Vlijtseweg 148, 7313 AK Apeldoorn
alle docenten en leerkrachten die actief zijn in de projecten van Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o.

Wij kijken inmiddels terug op een bijzonder geslaagde dag!

Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. (STO-A) heeft als doel om meer leerlingen enthousiast te maken voor techniek, ze meer keuzemogelijkheden te geven en ze te stimuleren om een technisch keuzevak of een technisch profiel te kiezen. Om dit doel te bereiken hebben we een brede groep docenten nodig die het enthousiasme voor techniek kan overbrengen.

In het afgelopen jaar is door alle betrokken docenten en leerkrachten hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen en het begint echt vorm te krijgen. Een enorme klus die op sommige momenten behoorlijk gefrustreerd werd door covid.

We zijn trots op wat is bereikt en om dat te vieren hebben we een inspiratie middag/avond georganiseerd waar jullie bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen, er expertworkshops zijn en er vanaf 18 uur volop gelegenheid is om te netwerken met bedrijven, de stuurgroep, het team programmaleiding en de raad van advies.

Wat kun je verwachten:

  • Workshop: Wat motiveert leerlingen voor techniek of juist niet? Hoe kun je die kennis benutten om jouw lessen nog inspirerender te maken en meer leerlingen enthousiast voor techniek.
    Hoe doe je dat dan praktisch?
    De workshop wordt verzorgd door Jetnet/Technet naar aanleiding van het onderzoek dat zij hiernaar hebben uitgevoerd.
  • Masterclasses: 4 inspirerende sprekers over de ontwikkelingen in hun bedrijven
  • Informatiestands over de projecten van Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn
  • Afsluiting met netwerkbijeenkomst samen met de stuurgroep, schooldirecteuren, bedrijven en raad van advies met walking diner