Ga naar de inhoud

Project 1: Techniek is overal

Doelgroep

Leerlingen bovenbouw PO en VMBO

Gericht op

Ervaren, verkennen en voorbereiden op kiezen

Doelstellingen

In de doorlopende lijn van PO naar VMBO naar MBO maken alle leerlingen structureel en geïntegreerd kennis met techniek als onderdeel van hun omgeving, worden ze gestimuleerd een technisch profiel te kiezen of in ieder geval één of meerdere technische keuzevakken toe te voegen aan hun opleiding of profiel.

De doelstelling is te verdelen naar uitwerking op 3 niveaus.

  1. Kennismaken en ervaren door PO-leerlingen met behulp van VMBO leerlingen onderbouw is geïntegreerd in het PO curriculum en praktijkopdrachten zijn geformuleerd en beschikbaar voor alle scholen.
  2. Kennismaken en kiezen door VMBO leerlingen onderbouw is uitgebreid met themalessen en uitgewerkte opdrachten, beschikbaar voor alle scholen. Gastlessen zijn afgestemd en structureel geïntegreerd.
  3. Voorbereiden op en kiezen van MBO-vervolgopleiding door VMBO leerlingen bovenbouw met behulp van studenten MBO, waarbij de bestaande MBO-doe-dagen worden gereviseerd met de focus op het voorkomen van switchgedrag van techniek leerlingen en stimuleren van de switch van TL en D&P leerlingen naar een technische vervolgopleiding.De kennismaking en oriëntatie vindt plaats op de school van het volgende niveau of op een plek waar de ontmoeting tussen onderwijs en het bedrijfsleven in TechnoDiscovery Labs is georganiseerd (zoals bijvoorbeeld het NewTechpark of op de VMBO-scholen), met alle veiligheidsaspecten die daar bijhoren.

Activiteiten

  1. Projectuitvoering.
  2. Integratie en uitbouw ‘Techniek is overal’ in het curriculum PO, met name groep 7 en 8.
  3. Oriëntatie onderbouw leerlingen VMBO op profielkeuze en keuzevakken.
  4. Oriëntatie bovenbouw leerlingen VMBO op vervolgonderwijs in MBO-techniek.
 

Beoogde resultaten

  • Uitgewerkt lesplan “Techniek is overal’ voor groep 7 en 8, inclusief praktijkopdrachten die uitgevoerd kunnen worden in samenwerking met VMBO-leerlingen in TechnoDiscovery Labs.
  • Vijf ingerichte, operationele en veilige TechnoDiscovery Labs ten behoeve van oriëntatie op techniek door PO-leerlingen, VSO-leerlingen, VMBO-onderbouw-leerlingen en VMBO-bovenbouw-leerlingen.
  • Aan het einde van het 4e jaar maken 50 PO-scholen uit de regio voor groep 7 en 8 gebruik van TechnoDiscovery Labs. In het kader van de doorlopende oriëntatie op relevante techniek voor alle VSO- en VMBO-leerlingen (zowel onder- als bovenbouw) in de TechnoDiscovery Labs, worden er jaarlijks 60 gastlessen, 4 MBO-doe-dagen voor leerlingen met een techniek-profiel en twee keer 4 MBO-doe-dagen voor de D&P en TL-profielen (leerjaar 3 en 4) georganiseerd.