Ga naar de inhoud

Project 2: Verbinding onderwijs en techniekpraktijk versterken 

Doelgroep

VMBO-leerlingen met techniekprofiel, een TL-opleiding of D&P profiel

Gericht op 

Kiezen en ervarend leren

Doelstellingen

Met behulp van voor de scholen nieuw uit te werken keuzevakken en/of voorbereidende modules op bestaande keuzevakken wordt de mogelijkheid verbreed voor leerlingen om praktische ervaring met techniek op te doen. 

Het aanbod aan keuzevakken wordt uitgebreid en er worden technische keuze-vakken toegesneden op de TL-opleiding en het D&P profiel, zodat ook via deze leerroutes meer leerlingen doorstromen naar MBO-techniekonderwijs. 

De keuzevakken ontwikkelen we in samenwerking met het bedrijfsleven en het MBO. De bijbehorende praktijkopdrachten organiseren we zoveel mogelijk buitenschools bij bedrijven. 

Daarnaast worden op verschillende locaties praktijksimulatie-ruimtes ingericht.Op deze manier ontwikkelen we een dekkend aanbod van keuzevakken en versterken we de verbinding met de praktijk.

Activiteiten

  1. Projectuitvoering.
  2. Inrichten keuzevakken t.b.v. leerlingen in de techniekprofielen inclusief buitenschoolse projectopdrachten en praktijksimulatieruimtes.
  3. Inrichten technische keuzevakken t.b.v. leerlingen uit een niet technisch profiel inclusief buitenschoolse projectopdrachten.
 

Beoogde resultaten

  • Vijf operationele praktijksimulatie-ruimtes op de VMBO-scholen naast ruimtes bij deelnemende bedrijven en NewTechPark.
  • Acht nieuwe technische keuzevakken uitgewerkt en beschikbaar voor leerlingen uit de niet-technische profielen en de gl/tl.
  • Procesbeschrijving ten behoeve van het flexibel in kunne spelen op nieuwe leervragen vanuit de leerlingen met betrekking tot (nieuwe) keuzevakken.