Ga naar de inhoud

Drie cruciale bijeenkomsten stuwen Sterk Techniek Onderwijs vooruit!

De afgelopen maanden hebben betrokkenen uit het onderwijs en het bedrijfsleven intensief samengewerkt aan het vervolgprogramma voor Sterk Techniek Onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Dit programma heeft tot doel om onderwijs en praktijk nog dichter bij elkaar te brengen. Daarbij worden accenten gelegd op de integratie van hybride leren en de toepassing van technologie binnen duurzaamheidsinitiatieven. Momenteel zijn we samen met bedrijven druk bezig met het vormgeven van het nieuwe plan voor 2025-2029, dat we  1 oktober 2024 moeten indienen.

Richting bepalen

Op 19 maart kwam de stuurgroep samen met de programmaleiding om strategische besluiten te nemen over de toekomst van het programma. Centraal stond de vraag hoe hybride leren—buiten de schoolmuren— echt onderdeel kan worden van het onderwijscurriculum. De bijeenkomst resulteerde in vruchtbare discussies die de basis vormden voor verdere ontwikkeling.

Tweede bijeenkomst: Werkveldsessie en interactie

Nog diezelfde middag volgde een werkveldsessie waarbij onderwijsprofessionals en bedrijfsleiders samenkwamen om van gedachten te wisselen over het thema hybride leren. De deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van zowel lokale bedrijven als onderwijsinstellingen, discussieerden over praktische implementaties en deelden inzichten via een kaartenmethode. De belangrijkste thema’s van gesprek waren – hoe leren we elkaar goed te verstaan (onderwijs en bedrijven), hoe kunnen we hybride leren goed organiseren, welke rollen komen erbij kijken en hoe sluiten we inhoud van vakken en opdrachten goed op elkaar aan.

Derde bijeenkomst: Duurzaamheid en Technologie

Op 15 april was er een vervolg op 19 maart waarbij de focus gericht was op technologie en duurzaamheid. Deze sessie, waarbij we de 7 werelden van techniek als leidraad namen, trok een brede groep deelnemers, inclusief ondernemers en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen. We hebben uitgebreid besproken welke technologische ontwikkelingen we zien in onze regio en hoe deze kan helpen om zowel binnen als buiten het onderwijs duurzamer te werken.

De drie bijeenkomsten waren cruciaal voor de ontwikkeling van ons nieuwe Sterk Techniek onderwijsprogramma, dat loopt van 2025 tot 2029. Dankzij de stevige basis die we hebben gelegd in de eerste vijf jaar en de input uit deze bijeenkomsten, zijn we nu klaar om het programma verder vorm te geven. We blijven ons focussen op samenwerking, innovatie en duurzaamheid bij de uitvoering van het programma.

Bekijk hier de presentaties met de uitkomsten van de bijeenkomsten.