Ga naar de inhoud

Techniekinstroom Apeldoorn e.o. stijgt ook

  • door

In januari 2023 berichtte Sterk Techniekonderwijs dat er in 2022 landelijk 10,4% meer leerlingen kiezen voor techniek in het derde jaar van het beroepsgericht vmbo. Wat is de situatie in Apeldoorn en omstreken?

Stijging van leerlingen in een technisch profiel
Het aantal leerlingen in de technische profielen stijgt met 13,5%, meer dan het landelijk gemiddelde van 10,4%. De leerlingen die in 2022/2023 in jaar 3 zitten zijn in het schooljaar 2020/2021 begonnen. In dat schooljaar zijn de activiteiten van STO Apeldoorn e.o. ook voor het eerst opgestart.

Twee van de drie technische profielen doen het beter dan het landelijk gemiddelde
Het gaat om het profiel Bouwen, Wonen & Interieur (31% tegen 21% landelijk) en Mobiliteit & Transport (20% tegen 5% landelijk). Het profiel Produceren, installeren & Energie stijgt ook, maar minder dan het gemiddelde: 1% tegen 8% landelijk. Met de scholen kijken we welke acties we vanuit STO-A kunnen doen om te helpen PIE verder in de lift te krijgen.

Verder is het opvallend dat in onze regio de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening en Producten aanzienlijk harder groeien dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 14,4% tegen 5% en 14,9 tegen 6%.

Percentage leerlingen met technisch profiel in de bovenbouw
Het percentage leerlingen in de drie technische profielen in de bovenbouw is licht gestegen ten opzichte van het vorige jaar, met name veroorzaakt door de stijging in jaar 3. Als we deze trend kunnen doorzetten naar de komende jaren kunnen we onze doelstelling halen om ten opzichte van schooljaar 2018/2019 in percentage tenminste gelijk te blijven en het liefst te groeien.