Ga naar de inhoud

Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o. en Loopbaanleren.

  • door

 ‘LOB is van iedereen!’ 

Binnen Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. is contextrijk onderwijs een belangrijk begrip. Niet in de laatste plaats binnen het project waar de docenten de mogelijkheid krijgen hun eigen ervaring in de techniek en technologie te verbreden en te verdiepen om zo meer leerlingen te kunnen enthousiasmeren voor een keuze in de techniek. 

Binnen de verschillende projecten van STO-A komen contextrijke activiteiten voor waarbij het gebruik van de loopbaancompetenties kan helpen om deze activiteiten nog krachtiger te maken. De beroepenoriëntatie binnen project 3 is daar een mooi voorbeeld van. Leerlingen maken kennis met verschillende technieken en bijbehorende beroepen. Om deze ervaringen nog krachtiger te laten zijn is het goed dat leerlingen nadenken over vragen als ‘Past dit bij mij’ en ‘Vind ik dit leuk, zou ik hier mijn werk van willen maken? Waarom wel/niet?’(kwaliteitenreflectie). Door deze vragen te stellen oriënteren leerlingen zich niet alleen op beroepen in de techniek maar ook op de vraag waarom het beroep wel of juist niet iets voor ze is. 

Bart Wortelboer en Mirjam Bakker- de Winter, beiden decaan, lid van projectgroep LOB-regiovisie én werkzaam binnen de projecten van STO-A, hebben de handschoen opgepakt en zijn bezig met de ontwikkeling van LOB-opdrachten die makkelijk zijn toe te passen binnen de verschillende activiteiten van STO-A 

Daarnaast is er binnen de regio Stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen) in samenwerking met de VO-scholen en het ROC Aventus gewerkt aan het ontwikkelen van een regionale visie op Loopbaan Ontwikkeling en Oriëntatie (LOB). De kreet: ‘LOB is van iedereen’ geeft aan dat loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) cruciaal wordt gevonden voor de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen en studenten maar ook van medewerkers. 

In de visie worden de zogenoemde loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers gebruikt. 

Deze loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, loopbaansturing, motievenreflectie, netwerken, werkexploratie) zijn nodig om regie te houden op loopbaanontwikkeling, te ontdekken wat bij iemand past en voorbereid te zijn op de toekomst. Met vaardigheden als reflecteren op motivatie, herkennen van kwaliteiten of talenten, en netwerken, kan verantwoordelijkheid genomen worden voor het eigen leer- en loopbaanproces. Het is belangrijk dat LOB plaatsvindt op alle momenten (en in alle situaties) waarop de toegevoegde waarde van eigen ervaringen ten aanzien van het loopbaanproces te herkennen is, zowel binnen als buiten de school. Zo is er sprake van een complete en krachtige loopbaanomgeving. 

Het leuke is dat dit  niet alleen  voor de leerlingen geldtOok de docenten die bijvoorbeeld binnen  het project professionalisering en contextrijk onderwijs een bedrijfsbezoek en/of stage doen zijn bezig met de loopbaancompetenties werkexploratie en netwerken. Zo wordt duidelijk dat loopbaanleren niet iets is voor leerlingen en studenten maar dat het vaardig om gaan met loopbaancompetenties een leven lang zijn nut bewijst 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *