Ga naar de inhoud

Versterken verbinding onderwijs en techniekpraktijk

  • door
klimaattechnologie

Sinds de start van Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o. zijn we binnen het project ‘Verbinding onderwijs en techniekpraktijk versterken’ met de verschillende subteams aan de slag gegaan met de vraag hoe we verbinding kunnen vinden met het bedrijfsleven en hoe we het aantal leerlingen die een keuze maken voor techniek kunnen vergroten. Enerzijds met het subteam bestaande uit docenten Produceren, Installeren en Energie (PIE). Anderzijds met het subteam Dienstverlening en Producten (D&P) en de Theoretisch Gemengde Leerweg (TL/GL). Het vormen van subteams was wat ons betreft nodig omdat de vraag die er ligt voor PIE een andere is dan voor D&P. Met PIE willen we graag meer aansluiting vinden met het bedrijfsleven en binnen D&P willen we graag dat leerlingen meer voor keuzevakken in de techniek gaan kiezen.  

Vanuit PIE hebben we de afgelopen tijd veel contact gehad met verschillende “PIE-bedrijven”. Om de verbinding te zoeken willen we weten waar in de regio behoefte aan is. “Welke lesinhoud wordt op dit moment niet geboden in de regio waar wel vraag naar is vanuit de verschillende bedrijven?”   

Tijdens de gesprekken met de docenten en de bedrijven leek er steeds eenzelfde vraag naar voren te komen passend bij het keuzevak Klimaattechnologie. Een keuzevak wat nu op geen van de deelnemende scholen wordt aangeboden. Opvallend daarbij was dat bij het bespreken van de verschillende keuzevakken, de titel van het keuzevak niet altijd een juiste weergave is van de inhoud voor de mensen uit de bedrijven. Daarmee is dat een aandachtspunt voor ons in het vervolg, we willen ons bewust blijven van het feit of we wel dezelfde taal spreken.  

Het PIE-team is vervolgens aan de slag gegaan. Voordat een keuzevak aangeboden kan worden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Zo wordt er gekeken naar het aanbod van lesstof, de huidige inventaris op de scholen maar belangrijker nog, welke bedrijven kunnen aanhaken om het keuzevak op een mooie, moderne en interessante manier aan te bieden. De Corona-crisis heeft daarbij wel negatieve invloed en maakt de ontwikkeling op sommige vlakken lastig, toch gaat het team met goede moed door en zijn we overtuigd van een mooie opbrengst! 

Zoals gezegd is de vraag voor het D&P-team een andere; een leerling kiest D&P in plaats van techniek, toch zijn we overtuigd van het feit dat de meeste D&P’ers wel geïnteresseerd zijn in bepaalde vormen van techniek. Welke vorm is dan de grote puzzel. De volgende stap idat we de leerlingen willen bevragen op een manier die hen aanspreekt. Hoe dat vorm te geven wordt nu, met behulp van externe partijen, onderzocht. Wordt vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *