Ga naar de inhoud

Leerroutes en doorlopende leerlijnen!

  • door

Binnen project 4 ligt de focus op doorstroming van talent. Er worden nieuwe leerroutes ontwikkeld, die voldoen aan de wens om talent de ruimte te geven om van VMBO naar MBO door te stromen. En dat op een zodanige manier dat er ook een aansluitingsmogelijkheid ontstaat naar het HBO.

Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuwe leerroutes die leerlingen de mogelijkheid van een geïntegreerd en gecombineerd traject bieden, dat leidt tot een MBO 3/4 diploma. Een diploma met een specifieke technische inhoud, gericht op de regionale behoefte, zodat de leerlingen meer kansen hebben op baanzekerheid in de regio.

Wat is daarin tot nu toe gedaan?

Een belangrijk aspect waar de werkgroep mee begonnen is, is het nader kennis maken met elkaar door middel van schoolbezoek. Om als VMBO- en MBO-docenten op de hoogte te zijn van wat er zich binnen de opleiding in elkaars school afspeelt, zijn we bij elkaar op schoolbezoek geweest en hebben we lessituaties in de praktijk mogen ervaren. Een mooie opmerking van de betrokken docenten was: “We weten eigenlijk niet wat er op de andere school gebeurt en daar krijgen we nu een duidelijk beeld van.”

Daarnaast zijn we gestart met het inventariseren van landelijke voorbeelden op het gebied van nieuwe leerroutes en doorlopende leerlijn en is onderzocht welke initiatieven er op het gebied van doorlopende leerlijnen in het land zijn in. Daarnaast hebben we gekeken naar de randvoorwaarden en wettelijke kaders en mogelijkheden van een dergelijke leerroute.

Vervolgens is er gekeken naar de technische routes die er bij de aangesloten VMBO-scholen zijn en de doorstroom van leerlingen van die VMBO-scholen naar de diverse (aanpalende) MBO-opleidingen, van de aangesloten scholen binnen STO-A. Aan de andere kant is er gekeken naar de instroom aantallen van leerlingen in de technisch MBO-opleidingen. We zijn daarbij begonnen bij de opleidingen BWI (Bouw, wonen en interieur) van de VMBO-scholen en de bouw-opleidingen van de MBO-scholen. De leerlingaantallen van de betreffende opleidingen zijn in kaart gebracht en dat heeft een duidelijk beeld en veel informatie opgeleverd van de keuzes die leerlingen maken van VMBO naar MBO.

Een aantal werkgroep-leden zijn gestart om te onderzoeken welk keuzevak vanuit het VMBO aansluit op een keuzedeel uit het MBO en of daar overeenstemming in zit.

Om binnen de werkgroep een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt in de hedendaagse bouw, zijn we met de werkgroep op bedrijfsbezoek geweest bij bouwbedrijf Redon in Vaasen. Na een hartelijk ontvangst door o.a. eigenaar dhr. Gieteling, zijn we geïnformeerd over hoe er vanaf een ontwerp een tekening gemaakt wordt en deze in de uitvoering komt.

We hebben mogen zien hoe constructies getekend worden, de bouw voorbereid wordt door de calculator en we hebben een rondleiding gehad door de werkplaats.

Vervolg:

Op dit moment hebben we voldoende informatie verkregen voor de fase waarin het project zich bevindt voor wat betreft BWI-Bouw en zijn we onderzoeken opgestart voor de opleidingen VMBO-PIE (Produceren, Installeren, Energie) met MBO-MEI (Metaal, Elektro, installatie) en VMBO-M&T (Mobiliteit en Transport) met MBO- Autotechniek.

Medio april-mei zullen de resultaten verwerkt worden tot een vervolgopdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *