Ga naar de inhoud

Werk in uitvoering

Op de kop af een jaar geleden kregen we van het ministerie van OCW groen licht om Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. uit te voeren. Er is in de tussentijd veel gebeurd en wij delen dit graag met onze partners en iedereen die geïnteresseerd is in techniek en het vmbo. 

Op deze website kun je de ontwikkelingen volgen. Bekijk het filmpje van de aftrap en maak kennis met de projectleiders.  Ieder project heeft een eigen pagina, waar nog meer informatie te vinden is over de activiteiten en wat we willen bereiken.

Ons doel met Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. is dat meer leerlingen enthousiast worden voor techniek. Of de techniek nu wordt toegepast in de bouw of in het ziekenhuis, in de supermarkt of gewoon thuis, dat maakt niet uit. Techniek is overal! 

Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. is een samenwerking van 5 vmbo-scholen in Apeldoorn en Epe: 
Sprengeloo, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Edison College, RSG Noordoost Veluwe, VC Cortenbosch. In totaal is er een team van ongeveer 50 docenten aan het werk met nieuwe en bestaande activiteiten om techniek voor leerlingen een aantrekkelijke optie te maken. 

Het is aan ons om samen met de lokale en regionale bedrijven de leerlingen van het vmbo te laten zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is wanneer je kiest voor techniek:  

 • Bij welke bedrijven in de regio je aan de slag kunt; 
 • Wat je aanspreekt en wat niet;
 • Welke vervolgopleidingen er zijn om door te leren.  

We kunnen dit alleen als we alle initiatieven in de regio bundelen en samen aan de slag gaan. Dan kunnen we slim investeren en ervoor zorgen dat bedrijven en scholen elkaars tijd effectief gebruiken. Dan kunnen we leerlingen bereiken op een manier die hen helpt om voor techniek te kiezen. 

Binnen STO-A wordt aan 5 projecten gewerkt: 

 • Techniek is overal – in dit project worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om leerlingen in het basisonderwijs, in de onderbouw vmbo en in de bovenbouw vmbo te helpen kiezen voor techniek in hun pakket. Activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en die een goed beeld geven van wat je leuk vindt of (ook heel belangrijk!) wat je vooral niet leuk vindt.
 • Verbinden van de techniek praktijk van de bedrijven in de regio en de onderwijspraktijk – in  dit project worden voor de technische keuzevakken in de bovenbouw vmbo speciale opdrachten ontwikkeld, die leerlingen techniek in de praktijk laten ervaren. Deze opdrachten worden ontwikkeld en uitgevoerd met bedrijven uit de regio, zodat leerlingen ook beeld krijgen waar en hoe de techniek wordt toegepast. 
 • Technische vaardigheden voor leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) – in dit project wordt de leerling in het pro en vso centraal gezet en kijken we samen met hen naar technische vaardigheden die ze willen/kunnen ontwikkelen, zodat ze zich beter voorbereid voelen op vervolgonderwijs en het werken in de praktijk.
 • Doorlopende leerroutes vmbo – mbo – in dit project wordt gewerkt aan een soepele overgang van het vmbo naar het mbo in de techniek. Samen met bedrijven uit de regio kijken we naar de behoefte aan technisch personeel en de manier waarop gerichte doorlopende leerroutes hier aan kunnen bijdragen. Voor de leerlingen gaat het er voor zorgen dat de opleidingsprogramma’s optimaal op elkaar worden afgestemd en ze niet in het mbo hoeven te doen wat ze op het vmbo al voldoende hebben geleerd. Daarnaast sluit het aanbod dan ook beter aan op de vraag van de bedrijven in de regio.
 • Techniek context verrijken voor docenten – in dit project zijn de docenten aan zet. Zij krijgen de tijd om in de technische bedrijven mee te lopen in het werk van vandaag de dag. Samen met collega’s maken ze daarvan ook een vertaling van naar hun lessen, zodat ze nog meer vanuit eigen ervaring de leerlingen kunnen enthousiasmeren voor techniek. De docenten worden de ambassadeurs voor de bedrijven in de regio.

In de regio hebben zich al veel bedrijven verbonden met Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. Daarnaast helpen het NewTechPark in Apeldoorn en het SmartTechnology initiatief in Epe om nog meer samen op te trekken. We zijn heel blij met de actieve bijdrage in deze opstartfase van onder andere:

 • Linthorst Techniek 
 • Mulder Systems 
 • Hollander Techniek 
 • Redon Bouw 

Wij schakelen bedrijven in met gerichte vragen. In de loop van het komende jaar zullen ook de andere bedrijven actief benaderd worden om bijvoorbeeld gastlessen te geven of mee te doen in een gezamenlijke activiteit om techniek bij leerlingen op de kaart te zetten.