Ga naar de inhoud

Techniek en onderwijspraktijk dichter bij elkaar

Foto: Projectleider Arjan Wissink

Samen met een aantal werknemers van de diverse techniek-bedrijven, waaronder enkele interne opleiders, hebben we in beeld gebracht hoe we keuzevakken binnen het vmbo beter kunnen laten aansluiten bij wat er nodig is in de regio.
De vraag die daarbij centraal staat is hoe we leerlingen van de bovenbouw vmbo een beter beeld kunnen geven van techniek in de praktijk. 

De stages die leerlingen in de bovenbouw van het vmbo lopen bij bedrijven geven vaak maar weinig mogelijk om echt te oefenen in de praktijk. Samen met bedrijven uit de regio gaan we aan de technische vakken in de bovenbouw opdrachten koppelen die leerlingen wel in staat stelt letterlijk meer gevoel bij de techniek te krijgen. Bij voorkeur worden die opdrachten uitgevoerd bij en met bedrijven. Een andere mogelijkheid is dat we samen met de bedrijven simulatieruimtes gaan inrichten waar het makkelijker is om bepaalde technieken te oefenen. 

De voorbereidende fase waar we nu inzitten hebben we nodig om goede keuzes te maken die passen bij de ervaringen in het bedrijfsleven. Het projectteam gaat nu aan de slag om passende lesstof en praktische oefeningen te selecteren of te maken, zodat leerlingen er in het volgende schooljaar mee kunnen starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *