Ga naar de inhoud

Inspiratiebijeenkomst “Werk Slim en Doe Wijs” biedt een blik op de toekomst

Op dinsdag 24 oktober kwamen visionairs, professionals en onderwijsdeskundigen samen om deel te nemen aan een inspirerende bijeenkomst, gehost door Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn en Epe en het NewTechPark. Het welkomstwoord werd gegeven door John Odinot, directeur voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

De dag stond in het teken van verandering, vernieuwing en het verkennen van de rol van A.I. in ons toekomstige werk en het effect daarvan op het onderwijs. Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de keynote speech door Edwin Gardner, die een frisse kijk bood op de toekomst van onderwijs en de waarde van menselijke emotie en vaardigheden in een wereld die steeds meer draait op geautomatiseerde systemen.

Edwin Gardner opende de ogen van de aanwezigen voor de potentie van kunstmatige intelligentie om de manier waarop we informatie verwerken en waarderen te transformeren. Hij schetste een toekomst waarin geautomatiseerde systemen een groot deel van het werk van informatie-objectivering zouden overnemen, waardoor professionals de vrijheid kunnen krijgen om hun eigen intuïtie en vaardigheden toe te voegen. Het huidige onderwijssysteem legt vooral nadruk op cognitieve vaardigheden, maar met de opkomst van A.I. zouden gevoel en empathie, evenals gespecialiseerde manuele vaardigheden -zeg maar de bezieling-, een cruciale rol gaan spelen in onze toekomstige maatschappij.

Gardner wees op het huidige onderwijssysteem als een motor van ongelijkheid. Als we streven naar een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid en duurzaamheid, wat moeten we dan doen? Hoe kunnen we profiteren van technologische ontwikkelingen om dit te bereiken? Het publiek herkende het beeld van de overwaardering van cognitie en de onderwaardering van emotionele intelligentie en praktische vaardigheden. Het idee om hier gezamenlijk aan te werken, was inspirerend en veelbelovend.

Na een korte pauze werden de gesprekken voortgezet in groepen, waarbij de ontmoeting tussen vertegenwoordigers uit bedrijven en organisaties en onderwijsprofessionals bijzonder verhelderend bleek te zijn. De conclusie was duidelijk: er is nog veel te leren van elkaar en de samenwerking tussen deze twee werelden kan de weg effenen voor toekomstige successen, met name in het kader van het nieuwe Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn plan voor 2025-2029.

Gardner presenteerde ook het idee van de overgang van de “Homo Economicus,” met de nadruk op rationaliteit en cognitie, naar de “Homo Romanticus,” waar gevoel en handmatige vaardigheid centraal staan. Hij benadrukte dat deze overgang niet zonder wrijving en spanning zal verlopen, maar dat de toekomst van onderwijs en samenwerking zich al aandient.

De bijeenkomst werd afgesloten met een verzoek aan de deelnemers om individuele acties op te schrijven en deze op te hangen op een speciaal daarvoor gemaakte wand. De resultaten zullen worden meegenomen in de voorstellen voor de toekomstige stappen richting de Homo Romanticus.

Wat indruk maakte waren de quotes:

 “Ik denk dat in de jongere generaties al het idee heerst dat we samenwerken aan de Homo Romanticus.”

“Wat nodig is: massa(radicaal)-maatwerk in het onderwijs (individuele leerpaden), eigen regie en initiatief daarin.”

De inspiratiebijeenkomst “Werk Slim en Doe Wijs” was een bruisende gelegenheid om na te denken over de toekomst van onderwijs en samenwerking tussen verschillende sectoren. De deelnemers verlieten de bijeenkomst geïnspireerd en vol ideeën om bij te dragen aan een toekomst waarin het evenwicht tussen cognitie, emotie en praktische vaardigheden centraal staat. We kijken uit naar de vervolgplannen die zullen bijdragen aan deze opwindende verschuiving naar de Homo Romanticus en een evenwichtige samenleving.

Programmaleider STO-A

Hildegonde Mostert

h.mostert@veluwseonderwijsgroep.nl