Ga naar de inhoud

Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe leerroutes VMBO

Bernard Zuidhof, 42 jaar en woonachtig in Deventer. Hij is als onderzoeker werkzaam bij het innovatieteam van Aventus sector Techniek en Mobiel, maar zet zich ook in voor Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe. In ons interview bespreken we zijn betrokkenheid bij dit project en wat zijn werk inhoudt. 

“Bij Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe ben ik betrokken bij dit project, waar we ons richten op het initiëren en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Dit betekent dat we ervoor willen zorgen dat leerlingen van het voortgezet onderwijs naar MBO een naadloze overgang ervaren. Het is essentieel dat ze het gevoel hebben van dagelijks en wekelijks contact en dat ze begrijpen dat hun docenten van verschillende scholen samenwerken aan hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen beter aansluiten bij de beroepspraktijk.” 

Wat doe je precies bij Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe? 

“Bij Sterk Techniek Onderwijs ben ik betrokken bij het project waar we ons richten op het initiëren en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Dit betekent dat we ervoor willen zorgen dat leerlingen van het vmbo een naadloze overgang ervaren naar een beroepsopleiding.” 

Kun je wat meer vertellen over de doorlopende leerlijnen en waarom ze zo belangrijk zijn? 

“Een doorlopende leerlijn houdt in dat leerlingen vanuit het vmbo al mogelijkheid krijgen om verbonden te raken met hun vervolgopleiding én het werkveld. Dat doen we door als collega’s van verschillende scholen en het werkveld samen met leerlingen te werken aan bijvoorbeeld een opdracht of vraagstuk uit de beroepspraktijk. Belangrijk hierin is dat de leerlingen de leersituaties herkennen op verschillende plekken, dat geeft hun vertrouwen. Ook worden hierom de leermethodes in opleidingen op elkaar afgestemd waardoor het opdoen van kennis en op de verschillende plekken oefenen van vakvaardigheden herkenbaar blijft en heel toegankelijk wordt. Zo’n doorlopende leerlijn komt tot bloei door het gezamenlijke belang om onze leerlingen, vakmensen in spé, in hun ontwikkeling verder te laten leren richting een prachtig vak! Deze onderlinge betrokkenheid geeft verbondenheid door de opleidingen heen, geweldig om voor aan de slag te zijn!” 

Met wie werk je samen in de werkgroep voor doorlopende leerlijnen? 

“In de werkgroepen voor doorlopende leerlijnen werken we nauw samen met docenten van verschillende scholen, waaronder UDO/UGO, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Aventus en het Hoornbeeck college. We komen ongeveer eens per vier weken samen om de acties te bespreken en het proces verder te ontwikkelen. Het is een constructieve samenwerking waarin we onze krachten bundelen.” 

Kun je een voorbeeld geven van hoe doorlopende leerlijnen in de praktijk werken? 

“Zeker! Neem bijvoorbeeld de opleiding Mobiliteit en Transport vanuit UDO en de aansluiting met Autotechniek bij Aventus. Beide scholen maken gebruik van eenzelfde leerprogramma waarin de modules elkaar opvolgen. Leerlingen vanuit UDO komen naar Aventus, herkennen hun leerprogramma daar terug en voeren delen samen met de docent alvast daaruit. 

Een ander voorbeeld zijn zogenaamde keuzedelen die leerlingen vanuit de richting Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgen op Jacobus Fruytier . Bij het Hoornbeeck college verzorgen ze alvast hun aandeel binnen een thema waardoor er efficiënt samengewerkt wordt. Mooie voorbeelden van onderlinge samenwerking, graag draag ik eraan bij om dat verder te ontwikkelen en te bestendigen.” 

Wat is jouw rol als facilitator binnen dit project? 

“Voor de verschillende werkgroepen fungeer ik als facilitator en procesbegeleider tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast voer ik het gesprek met de teamleiders van de scholen om te komen tot meer draagvlak voor doorlopende leerlijnen, hybride leren en om de samenwerking te bevorderen. Mijn doel is dat vakmensen (leerlingen) in ontwikkeling, over de gehele leertijd de technieken herkennen en er vertrouwt mee raken zowel in hun opleidingen als in de beroepspraktijk. Ik zie graag dat we als samenwerkende scholen, als collega’s onze betrokkenheid en verbondenheid weten te vergroten, met de actuele praktijksituaties in het werkveld, samen verder ontwikkelen in het opleiden van vakmensen, daar word ik blij van!” 

Bernard Zuidhof speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen binnen Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o.. Zijn passie voor onderwijsinnovatie en zijn ruime denkvermogen maken hem een waardevolle aanwinst voor dit project, dat tot doel heeft de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te verbeteren en leerlingen beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. 

.