Ga naar de inhoud

“STOA gaat steeds meer leven” – Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. op weg naar de volgende fase

Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. is bijna vier jaar onderweg. De resultaten zijn steeds meer zichtbaar. En de minister maakte bekend dat er een tweede subsidietermijn komt: 2024 is een overgangsjaar, in de periode 2025 – 2029 is er jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor alle STO-regio’s. Hoe kijkt programmaleider Hildegonde Mostert terug op het afgelopen schooljaar? En wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Misschien nog even ter herinnering: waarom is het programma er?
“We willen ons techniekonderwijs op het vmbo aantrekkelijker, contextrijk en actueel maken, zodat alle leerlingen een goed beeld hebben van wat techniek is en wat het voor hen kan betekenen. Niet alleen in hun dagelijks leven, maar ook als loopbaanmogelijkheid.

Dat kunnen we alleen doen als vmbo-scholen in de regio dat samen oppakken, met basisonderwijs en vervolgopleidingen. Samenwerking met bedrijven is ook belangrijk. Techniek ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan je als school kunt bijhouden. Daarom ontwikkelen we samen met bedrijven nieuwe keuzevakken, stimuleren we leren buiten de school en gaan docenten op bedrijfsbezoek. Ook de gemeente Apeldoorn en het NewTechPark spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen schooljaar?
“STOA gaat steeds meer leven. Waar ik dat vooral aan merk is dat scholen zelf met initiatieven komen, bijvoorbeeld op het gebied van tiny houses en mechatronica. Ze komen dan bij mij met de vraag: we vinden dit een mooi idee, kunnen we dit gaan doen. Daar ben ik erg blij mee. Daarnaast zien we wat STOA ontwikkeld steeds meer terug in de scholen.

Ik weet dat het voor de scholen niet altijd een makkelijk jaar is geweest, er komt veel op ons af. Ondanks dat hebben we veel ontwikkeld en mooie resultaten geboekt. Neem de keuzevakken, onderzoek naar doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, het Techniekfestival of de modules lassen voor praktijkonderwijs-jongeren. Er is heel veel gedrevenheid bij de docenten om dit alles voor elkaar te krijgen.

Een andere mooie ontwikkeling is dat het NewTechPark steeds meer de ontmoetingsplek voor scholen en bedrijven. Dat komt onder andere door de nieuwe bedrijvenregisseur Ronald Voorhorst die beide aan elkaar verbindt.”

Ook in Epe gebeurt er veel.
“Zeker, naast de ontwikkelingen binnen STOA zelf is het RSG-N.O.V. daar steeds meer in verbinding met het primair onderwijs. De Techniekbrouwerij speelt daarin een groeiende rol. De komende periode gaan Apeldoorn en Epe samenwerken om mooie programma’s voor basisscholen op te zetten.”

STOA helpt ook om het W&T-onderwijs op basisscholen concreter te maken.
“Klopt! Ons programma is er in eerste instantie voor de vmbo-scholen. Maar de aandacht en fascinatie voor techniek begint al veel eerder. Als we willen dat er voldoende leerlingen in het voortgezet onderwijs voor techniek kiezen moeten we al op de basisscholen beginnen. Het NewTechPark heeft een convenant opgezet met het primair onderwijs in Apeldoorn om ze daarbij te ondersteunen. STO-A draagt daaraan een steentje bij door middelen ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld om een nulmeting te doen en de basisscholen te begeleiden in de eerst volgende stap: wat is nu de stand van zaken op basisscholen en welke stappen kan een school maken? Belangrijk is dat we vooral kijken naar de vraag vanuit het primair onderwijs, waar hebben zij behoefte aan en hoe kunnen wij als middelbare scholen en NTP daarbij helpen?”

En wat brengt de toekomst nog meer?
“Oktober 2023 is een belangrijke maand, dan moeten we de tweede voortgangsrapportage inleveren en dienen we de aanvraag in voor het overgangsjaar 2024.

In maart 2024 zijn de kaders bekend voor de regeling 2025-2029. Dan willen we met iedereen – besturen, docenten, leerlingen, bedrijven, NewTechPark, et cetera – plannen maken om wat nu al zo mooi aan het groeien is, nog beter te maken. De verre stip op de horizon is dat er in Apeldoorn en omstreken een logische en nauwe samenwerking is tussen alle organisaties die met techniekonderwijs bezig zijn. Tot en met 2029 hebben we met financiële ondersteuning de tijd om dat verder op te bouwen.

Wat ik zelf een mooi thema voor een nieuwe aanvraag vind is leren buiten de school. Hoe gaan we dat voor de leerlingen echt mogelijk maken? En behapbaar voor scholen en bedrijven? We zullen pilots gaan doen, kijken wat er wel en niet werkt, om uiteindelijk te komen tot een vorm die voor iedereen gaat werken. Zodat jongeren kunnen ervaren wat techniek is en dat het een mooie loopbaan kan zijn.”

En komend schooljaar?
“Ik ben natuurlijk benieuwd naar alweer de derde editie van het Techniekfestival. Het blijft een genot om die duizenden leerlingen op het NewTechPark te ontvangen en een inspirerend techniek-programma te bieden.

Daarnaast gaan we vier Werelden van Techniek (Voeding & Natuur; Ontwerp, Productie & Wereldhandel; Digitaal, Media & Entertainment; Wonen, Werken & Verkeer) uitbreiden en verdiepen. Dat doen we met docenten, NewTechPark en Technodiscovery. Ik ben benieuwd hoe dat vorm gaat krijgen en hoe we de verbinding met het mbo gaan leggen.”