Ga naar de inhoud

Een nieuwe fase. Interview met programmaleider Hildegonde Mostert

Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o. is nu meer dan twee jaar onderweg. Nu het programma ongeveer halverwege is, is het belangrijk om te kijken: waar staan we nu? En wat gaan we de komende jaren doen? Hildegonde Mostert is programmaleider.

Waarom is het programma er?
“We willen ons techniekonderwijs op het vmbo aantrekkelijker, contextrijk en actueel maken, zodat alle leerlingen een goed beeld hebben van wat techniek is en wat het voor hen kan betekenen. Niet alleen in hun dagelijks leven, maar ook als loopbaanmogelijkheid.

Dat kunnen we alleen doen als vmbo-scholen in de regio dat samen oppakken, met basisonderwijs en vervolgopleidingen. Samenwerking met bedrijven is ook belangrijk. Techniek ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan je als school kunt bijhouden. Daarom ontwikkelen we samen met bedrijven nieuwe keuzevakken, stimuleren we leren buiten de school en gaan docenten op bedrijfsbezoek. Ook de gemeente Apeldoorn en het NewTechPark spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Waar ben je het meest trots op?
“In het algemeen: vooral dat de samenwerking waar ik het over had steeds meer normaal wordt. Dat we elkaar steeds beter weten vinden in de regio. Ik hoop dat we dat de komende jaren kunnen doorzetten. Onze projectleiders en intern coördinatoren hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Om er toch een paar zaken uit te pakken, vorig jaar hebben we het Techniekfestival voor het eerst georganiseerd. Dat hebben we samen gedaan: onderwijs, bedrijven, gemeente. Het resultaat: duizenden enthousiaste en blije po- en vo-leerlingen. En docenten die ontdekten wat er allemaal mogelijk was.

Ook de nieuwe keuzevakken vind ik een mooi voorbeeld. Een vak wordt ontwikkeld op de ene school en vervolgens overgenomen door de andere. Je ziet dan dat de verbindingen die we twee jaar geleden voor ogen hadden, echt worden gelegd.

En drie Pro-leerlingen hebben dit jaar hun vmbo-lasexamen gehaald. Echt een prachtige prestaties waar ze terecht trots op zijn.”

En dan volgend schooljaar, waar kijk je naar uit?
“Uiteraard de tweede editie van het Techniekfestival. En ook de eerste pilot van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo op het gebied van energie. Het Jacobus Fruytier en Hoornbeeck College gaan daarmee beginnen. Dat is zo belangrijk. We horen van mbo-studenten vaak dat ze veel moeten herhalen van wat ze in het vmbo hebben gekregen. Met zo’n doorlopende leerlijn wil je dat voorkomen, zodat leerlingen hun enthousiasme en motivatie voor het vak behouden.”

Welke uitdagingen zie je?
“We ontwikkelen veel, er zijn verschillende groepen docenten bezig met keuzevakken, leerlijnen, het brede beeld van techniek, samen met het praktijkonderwijs. Hoe gaan we ervoor zorgen dat al die mooie zaken onderdeel gaan worden van ons onderwijs en dat leerlingen en docenten daarvan kunnen genieten? Dat betekent dat we nog meer docenten zullen moeten gaan betrekken.

Daar hebben we de schoolleiding en bestuurders voor nodig. Gelukkig zijn die enorm betrokken, de komende tijd gaan we samen kijken hoe we onze doelstellingen kunnen halen.

In november gaan we kijken naar onze visie op de lange termijn, ook na 2024. Waarom doen we dit, waarom doen we dit samen, is de vorm nog de juiste, zijn de randvoorwaarden nog orde, et cetera? Het programma is gebaseerd op het plan uit 2018. Door alles wat we hebben ontwikkeld en gedaan hebben we de afgelopen jaren natuurlijk zaken bijgesteld. Goed om dat regelmatig – met elkaar – in zijn geheel te bekijken. Ook om de focus te behouden: wat is goed voor onze leerlingen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *