Ga naar de inhoud

Het hakken van knopen

  • door

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we als projectteam in de regio inspiratie hebben opgedaan. Inmiddels zijn er besluiten genomen over hoe we binnen de verschillende profielen kunnen werken aan nog aantrekkelijker en moderner onderwijs. Binnen het profiel PIE hebben we op basis van de input van bedrijven in de regio de knoop doorgehakt als het gaat om het aanbieden van een nieuw keuzevak. Het gekozen keuzevak Klimmaattechnologie sluit aan bij de wens van een aantal grote spelers op de arbeidsmarkt én de ontwikkelingen van nieuwe technieken. Ook zal er vanaf komend jaar een pilot gedraaid worden met het keuzevak Duurzame energie, een niet meer weg te denken keuzevak in de huidige tijd. Een derde nieuw keuzevak binnen het profiel PIE zal Drone 1 zijn. Op steeds meer werkplekken wordt er beroepsmatig gebruik gemaakt van drones. Er wordt natuurlijk al langer gebruik gemaakt van drones op hobbymatige basis, het verschil met het keuzevak drone 1 is echter dat er niet alleen gevlogen gaat worden maar dat leerlingen ook kennismaken met toepassingen in het werkveld, de techniek achter de drone en de wet- en regelgeving rondom het gebruik van drones. Binnen het projectteam leven grootste plannen om niet alleen binnen de eigen scholen met drones aan de slag te gaan maar ook elkaar in de regio op te zoeken. Het fijne hierover volgt later, ik laat u nog even in spanning………….

 

Binnen het team mobiliteit en transport is er flink nagedacht hoe een vmbo-school het keuzevak elektrische Voertuigen kan gaan aanbieden zonder in te leveren op veiligheid. Er zijn oplossingen gevonden wat betekent dat binnen M&T het keuzevak Elektrische Voertuigen aangeboden gaat worden vanaf schooljaar 21-22. Voor het aanbieden van het keuzevak zal de samenwerking tussen vo en mbo essentieel zijn. Naast dat er een mooi nieuw keuzevak bijkomt zal de invoering ervan met deze samenwerking ook bijdragen als LOB-activiteit (loopbaanoriëntatie- en begeleiding).

Hoewel we een aantal keuzevakken gaan invoeren, wil dat niet zeggen dat deze keuzevakken al kant en klaar zijn. Er zal gezocht worden naar een samenwerking met o.a. bedrijven in de regio. Met de hoop op een wat “normaler” jaar hebben we vertrouwen een mooi totaalpakket aan leerlingen te kunnen aanbieden.

Ondanks de tegenslag die Corona met zich meebracht kan het team van project 2 met trots terugkijken op dit jaar. Naast genoemde ontwikkelingen zijn er meer concrete plannen en kunnen we in komend schooljaar volop verder gaan met ontwikkelen van keuzevakken. De uitdaging om meer leerlingen in contact te brengen met techniek, gaan we volop aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *