Ga naar de inhoud

Op bezoek in de regio

  • door

Binnen project 2 wordt ingezet op het uitbreiden van keuzevakken en het zoeken naar aansluiting van onderwijs bij de techniekpraktijk door bijvoorbeeld praktijksimulaties. In deze zoektocht kijken we naar wat er binnen de scholen mogelijk is en wat buiten de deur gezocht kan worden. Reden genoeg om samen te werken met andere regio’s van STO! 

Niet alle werkzaamheden die binnen de technische bedrijven worden uitgevoerd, kunnen (veilig) binnen de scholen worden uitgevoerd. Kosten, regelgeving maar ook het gebrek aan ruimte kunnen belemmerend zijn voor de ontwikkeling van een modern en aantrekkelijk lesaanbod.

Natuurlijk staan we hierin binnen STO Apeldoorn en omstreken niet alleen. Reden genoeg om samen te werken met andere regio’s van STO en bij andere scholen te kijken hoe zij met deze belemmeringen omgaan. Zo werd er door een deel van het team van project 2 een bezoek gebracht aan het Staringcollege in Borculo.

Doel van het bezoek was het verkennen van hoe VR ingezet kan worden bij het aanbieden van nieuwe keuzevakken. Tijdens dit inspirerende bezoek hebben de collega’s kennisgemaakt met de mogelijkheden van het spuiten van auto-onderdelen, het besturen van een heftruck en het lassen met een lassimulator. Hoewel werkzaamheden in een virtuele wereld eerst wat onwennig voelde, werd al snel duidelijk dat de mogelijkheden veel verder gaan dan, in het geval van de zogenaamde Simspray, alleen het spuiten van auto-onderdelen.

Ook binnen het profiel BWI kan er gebruik gemaakt worden van de Simspray door bijvoorbeeld deuren en kozijnen van een mooie (virtuele) kleur te voorzien. Datzelfde geldt voor PIE als het gaat om het spuiten van metalen onderdelen. Ook zijn er diverse mogelijkheden met het platform waarop nu een heftruck is gesitueerd en kan het lassen met een lassimulator een laagdrempelige manier zijn om kennis te maken met techniek.

Het is nu aan het team van project 2 om met elkaar te verkennen welke simulatoren een meerwaarde kunnen hebben binnen de nieuw aan te bieden lesstof maar ook hoe al aangeboden lesstof interessanter en aantrekkelijker aangeboden kan worden.

Naast dit bezoek is er met een aantal docenten M&T van zowel vmbo als mbo een bezoek gebracht aan het Vechtdalcollege in Hardenberg. Op deze school is het nieuwe keuzevak Elektrische Voertuigen ontwikkeld. Dat dit keuzevak een belangrijk onderdeel is voor het profiel Mobiliteit & Transport mag duidelijk zijn. Tegelijk is het aanbieden van dit keuzevak een enorme uitdaging als het gaat om veiligheid.

Binnen het vmbo kan er niet zomaar gewerkt worden aan elektrische voertuigen met onderdelen die onder hoogspanning staan. Toch is het van belang het keuzevak zo realistisch mogelijk aan te bieden met inachtneming van alle wet- en regelgeving. Op het Vechtdalcollege hebben ze daarin verschillende oplossingen gevonden, onder andere door simulatie en VR. Wederom een inspirerend bezoek waarbij nu verder onderzocht wordt hoe het vmbo samen met mbo het nieuwe keuzevak kan gaan aanbieden. Er is weer volop “huiswerk” te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *