Ga naar de inhoud

Project 4 in schooljaar 2021-2022

  • door

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van 2021-2022. Maar wat gaat er dan gebeuren vanuit projectgroep 4?

  1. We gaan aan de slag met het ontwerpen van een leerroute vmbo PIE naar mbo niveau 4 gericht op de energietransitie die op ons af komt en de energietechniek. In deze opleiding zal de focus komen te liggen op de elektro-, elektronica en de installatietechniek. Uitgangspunt is een BBL route waarbij er mogelijkheid tot doorstroom naar het hbo is. Jacobus Fruytier (vmbo) en Hoornbeeck (mbo) zullen hier in eerste instantie in de uitvoering mee aan het werk gaan.
  2. De opleiding Smart Building/Smart Technology optimaliseren. Deze opleiding draait nu onder de vlag van Aventus op het New Tech Park en de wens van betrokkenen is om deze opleiding verder door te ontwikkelen. De inhoud zal bestaan uit elektro- en bouwtechniek.
  3. Versterken van het beroepsonderwijs in Epe. Op dit moment zijn RSG-NOV uit Epe en Aventus een opleiding Smart Technology niveau 2-3 aan het ontwikkelen/opzetten in Epe op het industrieterrein aan de Rutgershof. Met behulp van Sterk Techniek Onderwijs gaan we deze ontwikkeling ondersteunen en verder uitbouwen.
  4. Keuzevakken en keuzedelen. Op het vmbo wordt gewerkt met keuzevakken en op het mbo met keuzedelen. Vanuit de werkgroep gaat er actief gewerkt worden aan het verbeteren van de afstemming, aansluiting en uitvoering van deze keuzevakken en keuzedelen.
  5. Aansluiting Mobiliteit & Transport naar Autotechniek; In deze is het de bedoeling om de aansluiting te optimaliseren tussen vmbo en mbo en met de overige VO scholen waarvan leerlingen naar de Autotechniek opleiding gaan, samenwerking aan te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *